ورود به حساب

  ارزیابی خدمات ارتودنسی ارائه شده توسط دندانپزشکان شهر شیراز  

نویسنده : محبی ، محمد تقی

شماره بازیابی
1355
۱۳۹ ۰      
استاد راهنما:هومن ظریف نجفی ، مرتضی عشاق
استاد مشاور:حمیدرضا پاکشیر
مقطع تحصیلی:دکترای عمومی
رشته تحصیلی:دندانپزشکی
سال نشر:۱۳۹۰
جزئیات فیزیکی: ۵۴ ص
موضوعات مرتبط:
شماره مدرک : 500068901


نوع/شکل مکان تهیه وضعیت تاریخ تحویل آخرین زمان مشاهده بارکد وضعيت مقاله فایل ضمیمه یادداشت
پایان نامه فارسی دانشکده دندانپزشکی موجود است ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ DNTLTF1355 چاپ نشده دانلود