ورود به حساب

  شافی الاوجاع  

نویسنده : حبیب الله بن نور الدین محمد بن طبیب تونی

شماره بازیابی
WZ 290
ح ۲۷۹ ش    ۱۳۸۳   
محل نشر:تهران
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ایران
سال نشر:۱۳۸۳
جزئیات فیزیکی: ۳۲۹ ص
موضوعات مرتبط:
شماره مدرک : 190100518


نوع/شکل مکان تهیه وضعیت تاریخ تحویل آخرین زمان مشاهده بارکد یادداشت
کتاب فارسی دانشکده داروسازی موجود است ۱۳۸۷/۰۶/۱۳ DRUGfa1568