ورود به حساب

  گزارش پنج مورد پولیپ جفتی و مروری بر این بیماری  

نویسنده : محمدرحیم اکبر ، سکینه ابراهیمی ، محمد تویسرکانی

شماره بازیابی
     
سال نشر:۱۳۶۱
عنوان مجموعهمجله علمی دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهانسال اول، شماره 3
جزئیات فیزیکی: صفحه ۲۰۰-۱۹۳
ایندکس شده در:
  • پائیز ۱۳۶۱
شماره مدرک : 130401989


نوع/شکل مکان تهیه وضعیت تاریخ تحویل آخرین زمان مشاهده بارکد یادداشت
مقاله فارسی دانشکده پزشکی موجود است ۱۳۸۸/۰۵/۲۶