ورود به حساب

نمای MARC


000 -LEADER
@ fixed length control field nam a22 7a 4500
003 -سازمان شماره دهنده
@ control field 0
005 -تاريخ و ساعت آخرين تغييرات
@ control field 20130209113211.0
020 -شابک
a شابک 978-600-562142-6
050 - رده بندی کتابخانه کنگره
a شماره رده HD 1691
b نشانه اثر
الف۸  ۱۳۹۰
245 -شرح عنوان
a عنوان امنیت جهانی آب : فرصت ها و تهدیدها
c شرح مسئولیت ویراستاران نولینا پاچووا ، میکی یاسو ناکایاما ،لیبور جانسکی ؛ مترجمان : محمد رضا خانی ، پویا آقا سید ابوالقاسم
246 -عنوان به شكلهاي ديگر
a عنوان دیگر International Water security: domestic threats and oppportunties, 2008
260 - وضعیت نشر
a محل انتشار تهران
b ناشر خانیران
c تاریخ نشر 1390
300 -مشخصات فیزیکی
a صفحه شمار 327ص.:
b سایر مشخصات فیزیکی مصور، جدول، نمودار
504 -یادداشت کتابشناختی
a کتابنامه ، نمایه، واژه نامه کتابنامه در آخر هر فصل
650 -موضوع
a موضوع اصلی آب --افزایش منابع -- همکاری های بین المللی
650 -موضوع
a موضوع اصلی توسعه یکپارچه منابع آب
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص پاچووا ،نولینا آی ، Pachova,Nevelina I
d تاریخ تولد و وفات ویراستار
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص ناکایاما ،میکی یاسو ، Nakayama Mikiyasu
d تاریخ تولد و وفات ویراستار
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص جانسکی ،لیبور Jansky ، Libor
d تاریخ تولد و وفات ویراستار
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص خانی ، محمد رضا ، 1339-
d تاریخ تولد و وفات مترجم
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص آقا سید ابوالقاسم ،پویا ، 1361
d تاریخ تولد و وفات مترجم
942 -ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
c Item type کتاب فارسی

تعداد نسخه های موجود
( امانت داده می شود یا خیر) نوع تهیه شماره بارکد کتاب (کد کتابخانه + شماره ثبت کتاب ) محل نگهداری تاریخ فهرستنویسی در کدام کتابخانه وجود دارد نسخه
For LoanخریداریVLFJfa4075مرکز بهداشت والفجر1391-11-21مرکز بهداشت والفجر1
For LoanخریداریVLFJfa4076مرکز بهداشت والفجر1391-11-21مرکز بهداشت والفجر2