ورود به حساب

نمای MARC


000 -LEADER
@ fixed length control field nam a22 7a 4500
003 -سازمان شماره دهنده
@ control field 0
005 -تاريخ و ساعت آخرين تغييرات
@ control field 20130122124553.0
020 -شابک
a شابک 978-600-562143-3
050 - رده بندی کتابخانه کنگره
a شماره رده ‏‫TP ۱۵۹‭‬‭
b نشانه اثر
ت۹ر۹  ۱۳۹۱
100 -سرشناسه-نام پدیدآورنده
a نام پدید آورنده تیواری، ‏‫جی. ان.‬، ‏‫۱۹۱۵ - م ،Tiwari, G. N
245 -شرح عنوان
a عنوان روش های تقطیر خورشیدی در سیستم های نمک زدایی آب
c شرح مسئولیت مولف جی.ان . تیواری ،ای . کی .تیواری‏‫؛ مترجمان محمد رضا خانی ، پویا آقا سید ابوالقاسم ، سید محمد احمد زاده بزاز
246 -عنوان به شكلهاي ديگر
a عنوان دیگر عنوان اصلی: ‏Solar distillation practice for water desalination systems, c2008‭.
260 - وضعیت نشر
a محل انتشار تهران
b ناشر خانیران
c تاریخ نشر 1391
300 -مشخصات فیزیکی
a صفحه شمار 340 ص .:
b سایر مشخصات فیزیکی مصور :جدول ، نمودار
504 -یادداشت کتابشناختی
a کتابنامه ، نمایه، واژه نامه کتابنامه : ص. 328
650 -موضوع
a موضوع اصلی آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی
650 -موضوع
a موضوع اصلی آب‌های شور -- نمک‌‌‌زدایی
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص تیواری، ‏‫ا. کی ، Tiwari, A. K
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص خانی ، محمد رضا ، 1339- مترجم
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص آقا سید ابوالقاسم ، پویا ،1361- مترجم
700 -شناسه افزوده- نام اشخاص
a نام شخص احمد زاده بزاز ، سید محمد ،1363- مترجم
942 -ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
c Item type کتاب فارسی

تعداد نسخه های موجود
( امانت داده می شود یا خیر) نوع تهیه شماره بارکد کتاب (کد کتابخانه + شماره ثبت کتاب ) شماره اموالی محل نگهداری تاریخ فهرستنویسی در کدام کتابخانه وجود دارد نسخه
For LoanخریداریVLFJfa4024 مرکز بهداشت والفجر1391-11-03مرکز بهداشت والفجر2
For LoanخریداریVLFJ fa4087VLFJمرکز بهداشت والفجر1391-11-03مرکز بهداشت والفجر1