ورود به حساب

نمای MARC


000 -LEADER
@ fixed length control field
060 -رده بندی کتابخانه ملی پزشکی
a شماره رده WB 700
b نشانه اثر
و۸۴۲م  ۱۳۶۵
100 -سرشناسه-نام پدیدآورنده
a نام پدید آورنده هوشور ، زردتشت
245 -شرح عنوان
a عنوان مقدمه ای برجغرافیای پزشکی ایران
c شرح مسئولیت مولف زرتشت هوشور
260 - وضعیت نشر
a محل انتشار تهران
b ناشر جهاد دانشگاهی
c تاریخ نشر 1365
300 -مشخصات فیزیکی
a صفحه شمار 298ص.
650 -موضوع
a موضوع اصلی جغرافیای پزشکی -- ایران
942 -ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
c Item type کتاب فارسی

تعداد نسخه های موجود
نوع تهیه تاریخ فهرستنویسی در کدام کتابخانه وجود دارد تاریخ وجین شماره بارکد کتاب (کد کتابخانه + شماره ثبت کتاب ) محل نگهداری وجین نسخه
خریداری83/10/09دانشکده پیراپزشکی1391-03-03PRPZ4083دانشکده پیراپزشکیRestricted Access‏1
خریداری83/10/09دانشکده پیراپزشکی1391-03-03PRPZ4084دانشکده پیراپزشکیRestricted Access‏2